Studijní skupiny na FB

Internet představuje pro studenty samozřejmě velkou podporu a pomoc. Jednak na internetu lze dohledat celou řadu dokumentů a informací. Pak jsou to samozřejmě stránky školy. Člověk vidí na svém studijním profilu všechny své studijní výsledky, i to, co mu ještě chybí. Najde zde rozvrh a veškeré oficiální příkazy, které škola vydává, stejně tak se dovídá o všech možných novinkách, například nabídkách zajímavých praxí či stáží. Prostřednictvím internetu je možné přihlásit se například ke zkoušce. V současné době dokonce je možné zkoušky absolvovat online z pohodlí domova. Pokrok prostě nezastavíš. Samozřejmě se výrazně usnadňuje také komunikace s učiteli a profesory, přičemž ke komunikaci studenti už dávno nevyužívají jen formální a zastaralý e-mail, ale je zcela běžné, když komunikují prostřednictvím sociálních sítí. Ostatně profesor, který nemá svůj profil na facebooku jakoby nežil.

Studentka na notebooku

Samostatnou kapitolou pak jsou studijní skupiny na sociálních sítích. Nejčastěji se jedná o Facebook. Jedná se v podstatě o uzavřenou komunitu, kde si studenti jednoho oboru a jednoho ročníku sdílejí své studijní zkušenosti. Na skupinu ukládají veškeré informace o zkouškách, stejně tak tam ukládají různé studijní materiály a podklady. Pokud se snad stane, že student dlouhodobě onemocní, v podstatě se nic vážného neděje, protože má přehled o všech aktuálních informacích a pokud je snad na skupině nenajde, stačí napsat dotaz a téměř obratem je získá. Jedná se velmi významnou pomoc, kdy si studenti navzájem výrazně ulevují při studiu.
Sociální sítě

Velmi často studium funguje tak, že okruhy ke zkouškám vytváří společně celý ročník, kdy si jednotliví studenti rozdělí jednotlivá zadání a vypracují je. Dříve bylo pak dost obtížné je distribuovat všem, nyní se prostě vyvěsí na stránkách skupiny.

Samozřejmě studenti sdílí na stránkách skupiny nejen záležitosti spojené se studiem, ale také různé interní záležitosti jako například víkendový pobyt a různé akce, případně se sdílí různé informace třeba k ubytování, stážím nebo zajímavým brigádám.