Firma má cíl a cíle naplňuje marketing

Před vytvořením projektu je naprosto nezbytné udělat několik kroků:
–          Definovat vizi jako dlouhodobý směr, který vytyčuji své firmě. Směr, za kterým všichni půjdou a budou se ho snažit dosáhnout. Vize může být definována obecně neboli v širším rozsahu, avšak, čím širší rozsah, tím hůře se nám s ní bude pracovat. Obecně se doporučují vize s maximálně třemi směry neboli cíli.
–          Definovat cíle, které jasně vychází z vize a vyjadřují konečný stav věcí. Stojíme sice na začátku, avšak stanovujeme, jak to bude vypadat na konci, abychom měli zcela jasnou představu o tom k čemu máme dojít. Na rozdíl od vize, musí být cíle konkrétní a snadno pochopitelné.
–          Určit indikátory, které nám řeknou, kdy bylo cíle dosaženo, nebo do jaké míry bylo cíle dosaženo. Z indikátoru by měla jasně vyplívat metoda měření a získávání dat až ke konečnému vyhodnocení.
–          Určit prostředky, tím většina lidí začíná a pak se utopí v nápadech, které nemají společný cíl. Prostředky se určují tak, aby vycházeli z cílů, nikdy naopak. Pokud se to totiž naopak udělá, velmi pravděpodobně nezvládnete směřovat jedním směrem a projekt se vám rozpadne pod rukama. Prostředky jsou jasně definované způsoby, jak co budete dělat a přiřazují se k cílům
růst hacking

Myšlenkovou cestu projektu řídí marketing

Je důležité pracovat s myšlenkou, že marketing je nadřazený všem ostatním částem podniku. Protože jinak by nefungovalo marketingové řízení a celé vypracování projektu by bylo takřka k ničemu. Dalším důležitým faktem je, že marketing není jen reklama, marketing tu je proto, aby řídil, ale hlavně určoval směr, prostá propagace je jen dílčí částí z jeho úloh.
obchodní výpočty
Vystavíte-li svou firmu na pevných marketingových základech, budete mít větší šanci přežít v konkurenčním prostředí trhu. Avšak marketing není celá firma a neudělejte tu chybu, že si dáte spoustu práce jen s ním a na ostatní se vykašlete.
Stejně jako v tomto světě není nic černobílé, není ani nic zaručené a rozpadnout na prach se může naprosto cokoli.